Kursus og ferie

P1000265 

Lisbeth Kruse Christiansen er på kursus den 10. og 11.02.21.

Klinikken er ferielukket i uge 7, 2021.

Vi holder påskeferie den 29., 30., og 31.03.21.

Klinikken er lukket den 14.05.21.