Stillingsopslag lægesekretær

Spændende stilling i lægepraksis, med funktion som lægesekretær, 37 timer/ugen, i Aarhus midtby.

 

Vores faste lægesekretær igennem mange år har desværre valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny lægesekretær/social- og sundhedsassistent/eller en med anden relevant uddannelse, der har lyst og evne til sammen med os, fortsat at skabe en faglig god klinik, hvor det er rart at være for både patienter og medarbejdere.

Klinikken er beliggende på Store Torv i Aarhus og den faste stab består af 3 faste læger, 1-2 uddannelseslæger, 2 lægesekretær og 1 sygeplejerske.

Vi søger en ny medarbejder, der vil være vores ansigt udadtil og, som gerne bidrager i udviklingen af vores klinik.

Du trives med at være den, der har overblikket i dagligdagen og aktiv medvirker til at skabe gode og hensigtsmæssige patientforløb i vores klinik.

Du værdsætter at være med i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor trivsel og det gode arbejdsmiljø er i højsædet.

Hvad kommer du til at lave:

Oftest vil du være den første vores patienter hilser på, da dine primære opgaver vil være at have styr på arbejdet ved vores skranke og i vores sekretariatet.

Du trives med at varetage blandede administrative opgaver med telefon, booking, visitation af patienter, tidsbestilling, håndtering de mest almindelige IT-opgaver, sekretæropgaver (fx skrive efter diktat, bestilling af tolk, dokumentation/registrering, afregning til sygesikring og kvalitetsudvikling).

Du er ikke bleg for at være dine kollegaer behjælpelig i vores laboratorie med at tage en blodprøve eller andre kliniske basisopgaver.

Du er okay med at have opgaver af praktisk karakter, som en vigtig del så vores klink fungerer fx herunder vasketøj, lave kaffe, assistere læge/sygeplejerske og holde vores venteværelse pænt.

Du er vores ”support”, der kan håndtere almindelige IT-opgaver, som fx NemID, digital signatur, oprettelse i journalsystem, opdateringer til hjemmeside, telefonsvarer og varebestilling mm.

Du har øje for at give en hjælpende hånd med lette kliniske opgaver, hvis det optimerer patientforløbet og dine kollegaers opgaveløsning.

Du deltager gerne i udvikling og i det fælles arbejde med kvalitet, patienttilfredshed og optimering af arbejdsgange/rutiner.

Du vil modtage en god introduktion og oplæring i klinikkens opgaver/funktioner, da der vil være mulighed for overlap i nogle måneder sammen med vores nuværende sekretær.

Hvad forventer vi af dig:

Du har en uddannelse som lægesekretær, social- og sundhedsassistent, eller anden relevant uddannelse. Det vigtigste er ikke din uddannelse men at du er læringsparat og professionelt kan indgå i vores team.

Du har gerne en bred klinisk erfaring med dig.

 

Du har lyst og evne til at arbejde et sted, hvor man erkender at man er afhængig af hinanden og,

hvor din indsats er med til at gøre en forskel i klinikken.

 

Du har flair for at se, hvordan det umulige kan lykkes via en god booking af patienterne.

 

Du elsker at være serviceminded og kan kommunikere med forskellige typer af patienter samtidig med du kan arbejde struktureret og systematisk.

Du er god til at bevare overblikket trods mange patientkontakter, afbrydelser, akutte opgaver og perioder med travlhed.

 

Du har erfaring og naturlig talent for de administrative og IT-mæssige opgaver. Du kan fint varetage bookingopgaver og samtidig klare at tage en blodprøve, stikse en urin eller tage et ekg, hvis det gode patientforløb kræver det.

 

Du værdsætter, som os høj faglighed, en god omgangstone og respekt for hinandens arbejde, og ikke mindst trivsel og arbejdsglæde, som nogle centrale og vigtige værdier.

Du arbejder samvittighedsfuldt og er en loyal og stabil kollega. Du arbejder selvstændigt inden for egne kompetenceområder.

Du har et lyst sind, let til smil og et godt humør.

 

Sådan ansøger du:

Du sender os en skriftlig ansøgning med CV, dine data og desuden kopi af eksamensbevis til:

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

 

I emnefelt bedes du venligst skrive: Lægerne Store Torv.

Du vil kunne tiltræde den 1. januar 2019 eller efter aftale. Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst med HK/PLA

Dine arbejdstimer vil, som udgangspunkt blive fordelt på ugens 5 hverdage.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at tage kontakte til:

 

 

Rekrutteringsfirmaet:

Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, tlf. 2933 2966
Du kan endvidere orientere dig på vores hjemmeside: http://www.86129533.dk/forside/profil/laeger/

 

Ansøgningsfrist er fredag den 2. november 2018 kl. 12.00 Samtaler er planlagt til tirsdag den 13. november 2018 sidst på eftermiddagen.

GPDR: Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage. Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet 3 måneder efter ansøgningsfrist.